Vještačenje


Geo Grupa posjeduje Rješenje Županijskog suda u Zagrebu kojim se odobrava obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja GEODEZIJE.
U tvrtki imamo imenovanog stalnog sudskog vještaka za GEODEZIJU od Županjskog suda u Zagrebu.
Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka geodetske struke se izrađuje na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja. Nalaz i mišljenje sudskog vještaka potrebni su kod rješavanja sporova vezanih za vlasništvo nad nekretninama te drugim pravnim stvarima vezanim za nekretnine.

Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave kao i nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Vještačenje obavljamo na cijelom području RH za sve sudove koje imaju potrebe za stručnim mišljenjima iz područja GEODEZIJE.