Građevinsko zemljište, gospodarska namjena, Zagreb (Blato), 4299 m2
€515 880
Zemljište građevinsko  |  4299 m2
Prodaje se zemljište pravilnog pravokutnog oblika, površine 4.299,00 m2. Nalazi se unutar građevinskog područja grada Zagreba, u zoni gospodarske - proizvodne namjene (planska oznaka I), a manji sjeverni dio (oko 280 m2) se nalazi na površinama namijenjenim za javno-prometnu površinu - ulica...
Građevinsko zemljište, Mimice, 1201 m2
€820 000
Zemljište građevinsko  |  1201 m2
Prodaju se četiri građevinska zemljišta u nizu, ukupne površine 1201 m2. Parcela se, prema UPU Mimice, nalazi u području označenom sa M1 (mješovita namjena - pretežno stambena). Za predmetno zemljište predviđena je podjela na 4 parcele, izrađen je projekt za izgradnju četiri zasebne kuće turističke ili stambene namjene te su ishođene građevinske dozvole...
Građevinsko zemljište, Marina-Poljica (Trogir),580 m2. Pogled na more!
€99 000
Zemljište građevinsko  |  580 m2
Prodaje se građevinsko zemljište u naselju Marina kod Trogira (između naselja Marina i Poljica), površine 580 m2. Čestica se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, oblika četverokuta te duljine fronte oko 23 m...
Građevinsko zemljište, Zagreb (Donji Trpuci), 3380 m2
€33 000
Zemljište građevinsko  |  3380 m2
Prodaje se zemljište u Donjim Trpucima, Ulica Vinešnjak. Ukupna površina iznosi 3380 m2 od čega je dio u zoni stambene namjene (građevinski dio zemljišta), dio unutar zone poljoprivredne namjene, a vrlo mali krajnji dio zemljišta se nalazi unutar zone šuma...
Građevinsko zemljište, Gornji Laduč, 3468 m2
€320 000
Zemljište građevinsko  |  3468 m2
Prodaje se građevinsko zemljište u Gornjem Laduču u stambeno poslovnoj zoni, ukupne površine 3468 m2. Obzirom na veličinu, zemljište je moguće podijeliti na dva dijela pa postoji i ova opcija prodaje...
Zemljište, Gornja Dubrava, 2.380 m2
€193 520
Zemljište građevinsko  |  2380 m2
Tri zemljišne parcele na prodaju u Zagrebu, Gornja Dubrava, Novačka ulica-Zakinščak, ukupne površine 2.380,00 m2. Zemljišta se nalaze u zoni stambene namjene u kojoj vrijede urbana pravila 2.2. s najvećom izgrađenosti čestice 30% i maksimalno dopuštenim GBP 400 m2 za samostojeće i 300 m2 za poluugrađene građevine...
Građevinsko zemljište, Zagreb (Borčec), 1080 m2
€110 000
Zemljište građevinsko  |  1080 m2
Prodaje se građevinsko zemljište na Borčecu (Ul.Dominika Mandića) površine 1080,00 m2 s pogledom na grad. Zemljište je pravokutnog oblika cca. 17 x 63 m. Prema prostornom planu Grada Zagreba nalazi se u zoni mješovite namjene pretežito stambene (M1).
Građevinsko zemljište Kerestinec 4331 m2
€186 233
Zemljište građevinsko  |  4331 m2
Prodaje se građevinsko zemljište - 3 zemljišne parcele po 1980 m2, 880 m2 i 1471 m2; ukupno 4331 m2. Parcele se nalaze u građevinskom području naselja poslovno stambene namjene, pretežito stambene...
Građevinsko zemljište, Zagreb (Podsused-Kostanjek), 649 m2
€51 920
Zemljište građevinsko  |  649 m2
Prodaje se građevinsko zemljište ukupne površine 649 m2 sa starom kućom 75 m2 i dvorištem površine 565 m2. Nalazi se u zoni namjene S. Dio zemljišta je izgrađeno (prije '68.) i nalazi iza cementare Podsused, 200 metara od podvožnjaka za Škorpikovu ulicu...
Građevinsko zemljište, Zagreb (Podsused-Kostanjek), 848 m2
€67 840
Zemljište građevinsko  |  848 m2
Prodaje se građevinsko zemljište ukupne površine 848 m2 sa starom kućom 60 m2, dvorištem 500 m2 i oranicom površine 288 m2. Nalazi se u zoni namjene S. Dio zemljišta je izgrađeno (prije '68.) i nalazi iza cementare Podsused, 200 metara od podvožnjaka za Škorpikovu ulicu...
  • 1
  • 2
  • Sljedeće